Alzheimers sjukdom

Välkommen till alzheimers-sjukdom.se. Här har vi samlat allt det viktigaste om alzheimers sjukdom. Bland annat om vilka symtom som är vanliga och hur sjukdomen behandlas.

Symtom Behandling Ärftlighet

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är en mycket vanlig demenssjukdom som främst drabbar personer över 65 år, men som kan börja redan mellan åldrarna 40-65 år. Den vanligaste formen av Alzheimers sjukdom är ”senil demens av alzheimertyp”, och det är den sjukdom som börjar visa symtom efter 65 år ålder. Den andra formen är ”presenil Alzheimers sjukdom” och den kan uppkomma före 65 års ålder. Endast ca 3% av de människor som drabbats av sjukdomen har den andra formen av Alzheimers, presenil Alzheimers sjukdom. Den sjukdomen kan i sällsynta fall göra sin debut redan vid 40 års ålder. Det är mer vanligt att kvinnor drabbas av Alzheimers sjukdom jämfört med män.

Man får alzheimers när nervcellerna i hjärnan dör snabbare än normalt, och någon bestämd orsak till att detta sker finns ännu inte. Ett av de områden i hjärnan som brukar drabbas är hippocampus, som man brukar kalla för hjärnans minnescentral.

Det händer att man blandar ihop Alzheimers sjukdom med en annan sjukdom vid namn Parkinsons sjukdom, men man ska komma ihåg att dessa är två helt olika sjukdomar med skilda huvudsymtom.

Alzheimers sjukdom – symtom

Det finns flera symtom på Alzheimers sjukdom men det främsta är att man får problem med minnet, framför allt är det då närminnet man får problem med. Man kan även få förändringar i humöret.

Vid Alzheimers sjukdom kommer symtomen undan för undan. Den drabbade kan få svårt att utföra vanliga vardagssysslor och kan efter ett tag behöva hjälp och omvårdnad från anhöriga.

Om du märkt av att en äldre anhörig börjar visa symtom på Alzheimers och då får problem med att minnas och börjar få svårt att klara sig själv på samma sätt som tidigare bör du kontakta din närmaste vårdcentral. För att avslöja begynnande demens kan man göra minnestest. Klicka på ”alzheimers sjukdom – symtom” för att läsa vidare.

Alzheimers sjukdom – behandling

Alzheimers är en sjukdom som ständigt förvärras. Man kan få behandling, men man kan inte bota sjukdomen. Behandlingen fungerar istället på så sätt att den lindrar symtom och bromsar utvecklingen för sjukdomen. Denna behandling görs med bl.a. läkemedel, men det krävs även mycket omvårdnad av anhöriga hemifrån. Det är mycket vanligt att man som en del av behandlingen för Alzheimers också får bo på ett omvårdnadshem. Mer om detta i avsnittet ”alzheimers sjukdom – behandling”.

Alzheimers sjukdom – ärftlighet

Tillsammans med hög ålder är ärftlighet en av de största riskfaktorerna för att man senare i livet ska drabbas av Alzheimers sjukdom. Om ett barn inte drabbats av den ärftliga sjuka genen för finns det ingen risk att barnet bär på genen och sedan för vidare ärftligheten till sina barn.

I ca hälften av de släkter där man har en dominant ärftlighet av Alzheimers sjukdom, där alla har märkt av sjukdomen före man är 60 år fyllda, kan man visa på ett skadat arvsanlag som sedan blivit en orsak till Alzheimers sjukdom då den går i arv. Mer om ärftligheten vid alzheimers.

Alzheimers sjukdom – demens

Demenssjukdomen Alzheimers är den vanligaste formen av demens. Ungefär 60% av de människor som lider av demens i Sverige har Alzheimers sjukdom vilket gör sjukdomen till den vanligaste anledningen till demens. Den näst vanligaste orsaken till att drabbas av demens är på grund av ”vaskulär demens”. I Sverige finns det 130 lokala demensföreningar. På demensföreningen kan man träffa andra människor med liknande problem och umgås och delta i olika aktiviteter.

Vaskulär Demens

Vaskulär demens är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som orsakar demens på grund av förändringar i blodkärlen i hjärnan. Fler namn för vaskulär demens är cerebrovaskulär demens eller bara blodkärlsdemens. Vaskulär demens bidrar med symtom som dåligt minne samt försämrad perceptionsförmåga d.v.s. svårigheter att tolka omgivningen. Orsaken till vaskulär demens är ett försämrat blodflöde till hjärnan vilket orsakar syrebrist.

Sjukdomen dyker upp plötsligt och efter det mår man sämre steg för steg. Man kan behandlas för en del av symtomen, t.ex. oro och nedstämdhet med tabletter men till slut kan det komma att krävas att man flyttas till ett demensboende. Läs gärna vidare i avsnittet ”vaskulär demens”.