Alzheimers sjukdom ärftlighet

Alzheimers sjukdom ärvs i nedstigande led, med en risk på 50% om en förälder bär på genen. Det går idag att ta reda på om man bär på genen genom ett enkelt blodprov.

Alzheimers sjukdom – ärftlighet

Det har spekulerats mycket om ärftlighet när det gäller Alzheimers sjukdom och man har kommit fram till att Alzheimers är ärftligt i en relativt liten utsträckning. Men eftersom att sjukdomen många gånger inte visar några symtom förrän efter 65 års ålder kan det dock vara svårt att veta ifall man har ärvt sjukdomen från en släkting eller om man har klarat sig. Många människor utvecklar en stark oro för att själva drabbas ifall de har en förälder som lider av Alzheimers sjukdom och detta beror troligtvis på att många av dem som drabbats av Alzheimers sjukdom på grund av den ärftliga faktorn har upplevt symtom i en ovanligt tidig ålder, i de allra flesta fall medan de fortfarande är arbetsamma.

Att sjukdomen debuterar i en tidig ålder är ett tydligt tecken på att det är ärftlighet som är orsaken till att personen drabbats av Alzheimers sjukdom. I extrema fall har den drabbade upplevt symtom redan vid 20 års ålder. Detta sker dock för mesta när sjukdomen gått i arv genom minst 3 nära släktingar från 3 olika generationer. Det handlar om ett arvsanlag som blivit skadat och som sedan förs över från släkting till släkting. Denna genmutation blir orsaken till att Alzheimers sjukdom så småningom bryter ut.

Eftersom det endast finns behandling mot Alzheimers sjukdom och inte botemedel så går det inte att förhindra ärftlighet av Alzheimers sjukdom. Det går inte att förhindra att sjukdomen förs vidare via arv.

Är Alzheimers ärftligt?

Alzheimers sjukdom är ärftlig och ärftligheten vid Alzheimers är hög om man har en förälder som drabbats av sjukdomen. Om man som barn har en förälder som lider av Alzheimers sjukdom är risken 50% att man själv drabbas av Alzheimers sjukdom i en senare ålder på grund av ärftligheten. Risken för att drabbas på grund av den ärftliga faktorn är ännu större om båda föräldrarna lider av sjukdomen och risken är också större om en förälder har insjuknat i Alzheimers sjukdom i en tidig ålder.

Det finns sätt att ta reda på om man lever med genmutationen på grund av ärftligheten vid Alzheimers sjukdom och det är via blodprov. Blodprov visar dock inte alltid om man har ärvt Alzheimers sjukdom och även om det tidigt skulle visa sig att man ärvt sjukdomen från en förälder så finns det inget sätt att förebygga att sjukdomen bryter ut. Det enda man kan göra är att förbereda sig för en behandling och att i god tid upplysa sina närmaste om att man kommer att besväras av symtom av Alzheimers i sinom tid så att även de kan förbereda sig och ta reda på vad sjukdomen innebär, särskilt eftersom de själva kommer att få ta ett stort ansvar den dagen den sjuke börjar få svårt att ta hand om sig själv.

Om man löper risk för att ärva alzheimers sjukdom

Det kan kännas jobbigt för en person att få veta att man löper stor risk att själv drabbas av Alzheimers sjukdom på grund av den ärftliga faktorn, på grund av att en eller båda föräldrar lider av det. Det kan vara svårt att acceptera och det är enormt viktigt att stötta en person som fått detta besked. Speciellt viktigt blir det om man fått höra att man kanske redan vid 40-50 års ålder kommer att bli helt beroende av hjälp från andra människor. Man ska komma ihåg att Alzheimers sjukdom är en vanlig sjukdom och att det inte är en ovanlighet att man slutligen upplever symtom på sjukdomen och då behöver behandling. Men det kan vara skönt att veta att det finns många bra sätt att behandla Alzheimers sjukdom, och utvecklingen blir bara bättre och bättre.