Alzheimers sjukdom behandling

Det finns många bra behandlingar, både med egenvård och med medicin för dom som drabbats av alzheimers sjukdom. Det kan dock vara viktigt att starta behandlingen tidigt.

Alzheimers sjukdom behandling

Alzheimers sjukdom går inte att bota om man har drabbats, men det går att få bra behandling. Behandlingen är främst i form av läkemedel som till viss del lindrar och bromsar de symtom som uppkommer vid Alzheimers sjukdom. Bromsmedicinen är en stor del vid behandlingen av alzheimer och då främst för att motverka minnesrubbningarna. Ett av de vanligaste läkemedel som används för behandling av demens vid Alzheimers sjukdom är Ebixa. Behandlingen kan dock ge vissa biverkningar såsom illamående och lös avföring.

För att få en behandling av Alzheimers sjukdom krävs först att man får en diagnos. Det är därför viktigt för både den drabbade och anhöriga att uppmärksamma alla symtom på alzheimers för att snabbt få en diagnos av läkare och därmed behandling. Det är inte alltid den drabbade själv inser att han/hon drabbats av Alzheimers och det är då ännu viktigare att de närstående stöttar den sjuke och ser till att han/hon får behandling snabbt.

Behandling av demens

Ett sätt att hantera och på ett positivt sätt påverka behandling av demens är att hjälpa den sjuke genom att skriva upp påminnelselappar om de flesta sysslor som behövs göra. Detta är en del av behandlingen av demens som är till stor nytta för den som drabbats av demens eftersom att den sjuke då kan utföra fler sysslor på egen hand och då slipper vara helt beroende av andra människors hjälp. Det kan handla om möten, beslut, vardagssysslor m.m.

Det går inte att bota demens men det finns sätt att lindra symtom på demens, exempelvis med hjälp av läkemedlet Ebixa som påverkar hjärnans förmåga att bibehålla olika minnen.

För att upptäcka demens vid alzheimers sjukdom, eller vid någon annan demenssjukdom kan man göra ett minnestest och då kunna avgöra vilken behandling som krävs.

Alzheimer och symtomatisk behandling

När man får behandling för att lindra symtom som uppkommer vid t.ex. alzheimers kallas det för symtomatisk behandling. Symtomatisk behandling vid Alzheimers ges som läkemedel, antingen får man symtomlindrande läkemedel i form av tabletter eller i flytande form. Vid Alzheimers sjukdom kan man även få symtomatisk behandling i form av plåster, som via huden fångar upp läkemedlet.

Egenvård och behandling av Alzheimers sjukdom

En viktig del av behandlingen vid Alzheimers sjukdom är egenvården. Man kan göra små saker för att underlätta vardagen för den som insjuknat, som till exempel genom att alltid ha fasta rutiner, att man ser till att han/hon som en del av behandlingen äter en bra kost för att ta upp viktiga vitaminer och att dessutom se till att den sjuke är väl informerad om sitt tillstånd och sjukdomen.

Det är vanligt att den som drabbats av Alzheimers sjukdom bor kvar i hemmet och får hjälp av en anhörig som bor tillsammans med den sjuke. Man har regelbunden kontakt med, och får även ibland hembesök av sin läkare och en distriktssköterska. Man kan även få regelbunden hemtjänst som en del av egenvården. Även vid cerebrovaskulär demens är det vanligt med egenvård i hemmet men man blir även behandlad för höga blodfetter och högt blodtryck vid vaskulär demens, liksom att man får behandling för de andra besvärande symtom som kan dyka upp, exempelvis oro och nedstämdhet.

Demensföreningen finns till för att stötta både demenssjuka och deras anhöriga, och de jobbar även för att förbättra förhållandena för de som drabbats av en demenssjukdomar (så som alzheimers sjukdom).