Alzheimers sjukdom symtom

Det finns många symtom som kan tyda på alzheimers sjukdom. Till exempel ett sämre minne, eller svårigheter att hitta ett specifikt ord i en konversation. Här förklarar vi mer.

Alzheimers sjukdom – symtom

Det främsta symtom som kännetecknar Alzheimers sjukdom är att man får problem med minnet. Den delen av minnet som främst drabbas är närminnet vilken gör det svårt för en person med Alzheimers att komma ihåg saker som har skett nyligen. Ett annat symtom som dyker upp när man drabbats av Alzheimers sjukdom är att man får en sämre tidsuppfattning. Sämre perceptionsförmåga är ytterligare ett tecken på Alzheimers sjukdom då man kan ha svårare att förstå sin omgivning och att det blir jobbigt att förstå saker man läser eller ser. Vid Alzheimers sjukdom kan man även få svårt att hitta ord. Det sociala livet försvåras då ytterligare och förmågan att utföra handlingar och att tänka blir nedsatt. Att man känner sig orolig, uppgiven och nedstämd är inte heller ett ovanligt symtom på att att man har drabbats av Alzheimers sjukdom. Man blir ofta även lättare arg eller upprörd.

Det är viktigt att uppsöka vård när man som drabbad eller som anhörig börjar märka av symtom på Alzheimers sjukdom så att man får rätt behandling. Detta eftersom att man sällan kan leva ett helt normalt liv med Alzheimers.

Alzheimers sjukdom – diagnos

Symtomen vid Alzheimers sjukdom kommer smygande och man märker oftast inte när de börjar, vilket gör att det kan ta tid innan man kan ställa en diagnos om Alzheimers sjukdom. Man kan inte fastställa exakt när symtomen för började men allt eftersom symtomen blir allt mer tydliga så kan man tillslut veta att man, eller en anhörig har drabbats av Alzheimers sjukdom och en diagnos kan ställas av läkare.

Många gånger är det svårt för den drabbade själv att förstå att han/hon drabbats av Alzheimers sjukdom och det är då viktigt att som anhörig vara uppmärksam på de symtom som kan dyka upp så att den drabbade kan få rätt diagnos och rätt vård av sjukdomen.

Symtom på demens vid Alzheimers Sjukdom

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom och detta visar sig på flera sätt genom olika symtom. Symtomen är då framförallt minnesrelaterade, som att den drabbade inte kommer ihåg vad den skulle göra på övervåningen, eller vad den skulle köpa i affären. Symtomen börjar oftast långsamt vid alla sorters demens och det kan därför själv, vara svårt att förstå att det inte är någon vanlig sinnesförvirring utan en faktisk sjukdom. Andra symtom kan vara osammanhängande diskutioner där man ofta byter ämne på ett konstigt sätt, eller att inte förstår vissa specifika ord.

Det kan vara svårt för anhöriga att hantera demens och när symtomen för Alzheimers sjukdom pågått en längre tid kan den drabbade kan bli både orolig och ilsken. Dessa symtom i form av störningar i beteendet kan vara extra svåra för de närstående att hantera.

Vad är demens, och vilka symtom finns?

Demens är en sjukdom som främst drabbar minne och uppfattningsförmåga hos den drabbade. Demens finns i flera olika former, bland annat Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste demenssjukdomen, och vaskulär demens, även kallat cerebrovaskulär demens. Symtom på demens är vanligast hos äldre människor och dyker mycket sällan upp hos yngre personer.

De symtom som uppkommer vid demens behöver inte alltid nödvändigtvis innebära demens eftersom att liknande symtom kan visa sig vid exempelvis depression, stroke, lunginflammation, hjärtinfarkt m.m. Det symtom som demens har gemensamt med dessa sjukdomar är framför allt förvirring. Även personer som missbrukat droger eller alkohol under en längre tid kan hamna i ett demensliknande tillstånd.

Begynnande demens kan upptäckas genom minnestest och det är viktigt att man som anhörig är uppmärksam på eventuella symtom på begynnande demens så att rätt behandling kan ges. Ett läkemedel som är vanligt som behandling vid demenssjukdomen Alzheimers sjukdom är Ebixa. Ebixa påverkar en aminosyra i kroppen som är viktig för bibehållandet av minnen i kroppen, vilket är bra för någon som drabbats av minnesrubbningar.