Vaskulär demens

Vaskulär demens är den näst vanligaste typen av demens. Denna typ av demenssjukdom utvecklas snabbt och kan dessutom uppkomma i samband med alzheimers sjukdom.

Vaskulär demens

Vaskulär demens, även kallas blodkärlsdemens eller cerebrovaskulär demens, är en vanlig orsak till demens. Endast Alzheimers sjukdom är vanligare. Ungefär 25-30 procent av alla fall av demens är orsakade av vaskulär demens. Anledningen till att det även kallas blodkärlsdemens är för att de symtom som uppkommer är framkallade av sjukliga förändringar eller skador i blodkärlen i hjärnan. Det som sker är att hjärnan inte får tillräckligt med syre eller näring eftersom blodflödet till hjärnan minskas, och beroende på vilka delar av hjärnan som skadas påverkas de drabbade på olika sätt.

Den demenssjukdom som drabbar den främre delen av hjärnan kallas pannlobsdemens eller frontallobsdemens. Man pratar ibland även om subkortikal vaskulär demens, och med subkortikal menas att det är beläget under hjärnbarken.

Det händer att vaskulär demens uppkommer i samband med Alzheimers sjukdom.

Vaskulär demens – symtom

Det finns många tydliga symtom på vaskulär demens som kommer snabbt och påtagligt jämfört med andra demenssjukdomar. Man får vanligtvis problem med minnet och sämre perceptionsförmåga, vilket innebär att man har svårt att uppfatta sin omgivning och tolka sinnesintryck, att t.ex. förstå saker man ser, känner eller hör. Ytterligare symtom på vaskulär demens är att man får nedsatt koncentrationsförmåga, svårigheter att uttrycka sig språkligt och man kan även få en skev verklighetsuppfattning. Det händer att man hallucinerar och upplever saker som inte finns.

Ett annat symtom på vaskulär demens är att man kan uppleva förändringar i humöret på så sätt att man får sämre omdöme och svårt att tygla sin aggressivitet samt känner oro och nedstämdhet.

Det är även svårt för en person som lider av vaskulär demens att planera och genomföra aktiviteter och han/hon behöver många gånger hjälp dygnet runt.

Vaskulär demens – behandling och egenvård

För att få reda på vilken individuell behandling som krävs måste man bli undersökt av en läkare där man får berätta om sina symtom och besvär. Läkaren undersöker främst hjärnan men även kroppen. Läkaren tar blodprover och man utför även ofta datormografi av hjärnan eftersom en röntgen kan avslöja tecken på att det är försämrad blodcirkulation som orsakat skador på hjärnan och att man alltså har vaskulär demens. Det finns olika riskfaktorer som kan bidra till vaskulär demens. Exempel på detta är stroke, diabetes, hjärtsjukdom, hög ålder m.m.

När diagnosen ställts kan behandlingen av vaskulär demens börja. Behandlingen sker med hjälp av bland annat anhöriga och läkare eftersom att man inte på egen hand kan få symtomen att bli lindrigare. Vad man kan tänka på vid en behandling av vaskulär demens är att man äter en varierad och vitamin- och näringsfylld kost. Man bör dessutom undvika att inta alkohol när man drabbats av vaskulär demens då alkohol är en känd orsak till hjärnskador och minnesproblem.

Det finns inga läkemedel som används vid behandling av vaskulär demens än så länge, utan man behandlas istället för de symtom som dyker upp i samband med sjukdomen. Symtomen som behandlas är ofta höga blodfetter och högt blodtryck för att få bättre blodcirkulation till hjärnan. Eftersom att rökning påverkar cirkulationen på ett negativt sätt bör man dessutom undvika att röka. Man kan även få läkemedel för att behandla ångesten, nedstämdheten och hallucinationerna som kan uppkomma.

Vaskulär demens – prognos

En prognos för vaskulär demens kan vara svår att ställa eftersom att prognosen varierar från fall till fall. Sjukdomen går inte att bota men beroende på stöttning från närstående, bra läkarvård och hemtjänst kan prognosen se riktigt bra ut för den sjuke och han/hon kan leva ett så normalt liv som möjligt. Det kommer alltid finnas svårigheter, framför allt med minnet, och det är därför viktigt att den drabbade får så mycket hjälp som möjligt.

Vaskulär demens – bemötande

Det kan vara jobbigt att veta hur man ska bemöta en person med vaskulär demens och det gäller att ha mycket tålamod och förståelse. För att kunna ge ett så bra bemötande som möjligt mot en person med vaskulär demens är det viktigt att vara insatt och kunnig om sjukdomen för att få så stor förståelse som möjligt. Detta gör det enklare att veta hur man ska bete sig i de situationer som kan uppstå, eftersom att han/hon bland annat kan ha svårt att kontrollera sitt humör.

Vid vaskulär demens är bemötandet är en av de absolut viktigaste delarna av behandlingen. Den drabbade är många gånger mycket nedstämd på grund av sjukdomen och det är viktigt att stötta honom/henne så mycket som möjligt.

Tecken på demens och vaskulär demens

När en person visar tecken på demens är det bra om omgivningen och närstående människor uppmärksammar detta och tar tecknen på allvar. Om en anhörig kommit upp i en högre ålder och ofta verkar förvirrad, nedstämd eller arg och dessutom får problem med att minnas saker som skett nyligen eller glömmer bort möten och dylikt kan man börja misstänka demens. Det är bra att då göra minnestest för demens eller ta kontakt med en läkare direkt vid tecken på demens för att snabbare få en diagnos och sedan tips och råd om hur man bäst kan hjälpa den drabbade.